Diğer İçerik

Konu Anlatımları
Flash Animasyonlar
Swf Animasyonlar
Molekül Modelleri
3D Moleküller
Online Deneyler
Titrasyon
Gaz Kanunları
Laboratuar
Güvenlik
Resim Galerisi
Atom
Bilim Adamları
Güvenlik
Laboratuar
Diğer
Animasyon
Eğlenceli Periyodik Cetvel
Materyaller
Kimya Sözlüğü
Çalışma Kağıtları
  Rehberlik
Özsayğı
Sınıfta 5 Zor Kişilik
Karar Verme
Kimya Şakaları
DHMO Yasaklanmalı
 


Dost Siteler

Flash SWF Animasyonlarla Kimya Konuları
::: - A - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Aktivasyon Enerjisi Atomik Ve İyonik Hacim Atomun Yapısı 1 Atomun Yapısı 2 Atom-Yapısı-İzotoplar-Elementler Atomlar Quiz Ve Film Azot Atomunun Modeli
::: - B - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Bilimsel Yöntem Berilyum Atomunun Modeli Bohr'un Hidrojen Atomundaki Orbitaller ve Yaptıkları Işımanın Deneysel Gösterimi Bohr'un Atom Modeli Ve Enerji Seviyeleri Bor Atomunun Modeli Buhar Basıncı Buhar Basıncı: Enjektör Deneyi Buhar Basıncı: Roket Deneyi Bir Metan Molekülünün Modeli
::: - Ç - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Çarpışma Teorisi: Etkin Çarpışma Çözeltilerde Moleküler Yapının Gösterilmesi Çözetinin Molekuler Görünümü Çözünme'nin Tanecik Boyutunda Gösterilmesi Çözünme
::: - D - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
DNA'nın Yapısı Döteryum Atomunun Modeli Diffüzyon
::: - F - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Flor Atomunun Modeli Formülüze Edilmiş Bir Reaksiyonun Tanecik Boyutunda Gösterilmesi
::: - H - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Havanın Genleşmesi Hidrofobik Güç Hidrojen Atomunun Modeli Helyum Atomunun Modeli Helyum Atomunun Çekirdeğini Elektron Bulutu İçinde Bulmak Hibridleşme Hidrojen Atomu Ve Tanecikleri
::: - G - ::: Harfi İle Başlayan Konular
Galvanik Hücre Gazların Özellikleri Geçmişten Bu Güne Tüm Atom Modelleri Sudaki Gulukoz
::: - K - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Karbon: Yaşamın Merkezindeki Element Karbon Atomunun Modeli Karbon Döngüsü Kimyasal Bağlar Kimyasal Reaksiyonlar: Sınırlandırıcı Bileşen Kristal Örğü Kristal Örğü: Basit Kübik Yapı Kristal Örğü: Yüzey Merkezli Yapı Kuvvetli Asit Zayıf Baz İyonizasyonu
::: - L - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
LeChatelier'ya Kanunu Lityum Atomunun Modeli
::: - M - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Molekuler Biçim Monomerler Ve Polimerler: Karbohidratlar,Yağlar,Proteinler
::: - P - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Periyodik Cetvel 1 Periyodik Cetvel 2
::: - O - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Oksijen Atomunun Modeli
::: - P - ::: Harfi İle Başlayan Konular
Periyodik Tablo pH Skalası : Renkler Polimerleşme Reaksiyonu ( Formülsel Gösterim ) Proteinin 4 Yapısı Proton: Hidrojen İyonu
::: - R - ::: Harfi İle Başlayan Konular
Radikal Polimerizasyonu Rutherford'un Deneyi Rutherford'un Deneyi ( Çekirdeği Keşif ) Rutherford'un Deneyi Rutherford'un Deneyi Rutherford : Çekirdeğin Keşfi Rutherford : Çekirdeğin Keşfi Tanecik Görünümünde Rutherford'un Deneyi
::: - S - ::: Harfi İle Başlayan Konular
Sıvı Basıncı-Derinlik İlişkisi Sodyumun Sudaki Reaksiyonu Spestroskopi Çizğileri Su Su: Çözme Gücü,Yoğunluğu... Suyun Hidrojen Bağı
::: - T - ::: Harfi İle Başlayan Konular
Tampon Çözelti Trityum Atomunun Modeli Tuzun Suda Çözünmesi
::: - Y - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Yüzey Gerilimi
::: - Z - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
Zayıf Asit
::: - X - ::: Harfi İle Başlayan Animasyonlar
X IşınlarıIA Elementlerin Periyodik Tablosu VIIIA
1 H IIA Elementlerin Özellillerini Görmek İçin Üzerine Tıklayın IIIA IVA VA VIA VIIA He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Unq Unp Unh
 
Lantanitler Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Aktinitler Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr


Simge Rengi
  Katı
  Sıvı
  Gaz
  Sentetik
Arkaplan Rengi
  Ametaller   Yarımetaller
  Alkali Metaller   Halojenler
  Toprak Alkali Metaller   Soygazlar
  Geçiş Metalleri   Toprak Metaller
  Diğer Metaller


Konu Ara:
 
Advertisement
Powered by: Hikayeler La Fonteine
Copyright ©2005, ekimya.net.

Ödev Ödev