Diğer İçerik

Konu Anlatımları
Flash Animasyonlar
Swf Animasyonlar
Molekül Modelleri
3D Moleküller
Online Deneyler
Titrasyon
Gaz Kanunları
Laboratuar
Güvenlik
Resim Galerisi
Atom
Bilim Adamları
Güvenlik
Laboratuar
Diğer
Animasyon
Eğlenceli Periyodik Cetvel
Materyaller
Kimya Sözlüğü
Çalışma Kağıtları
  Rehberlik
Özsayğı
Sınıfta 5 Zor Kişilik
Karar Verme
Kimya Şakaları
DHMO Yasaklanmalı
 


Dost Siteler

Periyodik Sistem
HaPpY : 2005-08-06 14:28:04  Yazdırılabilir Genel Kimya

Periyodik Sistem:

Periyodik Sistem:

Periyodik sistem,elementleri gösteren ve özellikleri ile ilgili bilgi veren bir cetveldir. İlk defa Dimitri Mendelyef periyodik sistemi atom ağırlıklarına göre düzenlemiştir. Bugün modern periyodik sistemde elementler atom numaralarına göre düzenlenmiştir.Elementlerin özellikleri artan atom numaralarına bağlı olarak değişir,bu değişme ise periyodiktir.

Açıklayıcı Bilgiler

1 -Periyodik sistemde yatay olan sıralara PERİYOT,yukarıdan aşağıya doğru olan düşey sütunlara ise GRUP adı verilir.

2 -Periyodik sistemde 7 periyot(1,2,3,4,5,6,7 şeklinde sıralanır)16 grup vardır.

3 -A grup elementlerine baş grup,B grup elementlerine ise yan grup elementleri denir.

4 -1A grubu elementlerine ALKALİ,2a grubu elementlerine TOPRAK ALKALİ,2-1A grubu elementlerine TOPRAK ELEMENTLERİ,7A grubu elementlerine HALOJENLER,8Agrubu elementlerine SOYGAZLAR(ASAL GAZLAR) denir.

5 -Her periyot bir alkali metal ile başlar(yalnız birinci periyot bir ametal olan hidrojenle başlar),bir soygazla biter.

6 -Soygazlar yaptıkları elektron düzenleri ve periyodik sistemdeki yerleri ile diğer elementlerin özelliklerini,yerlerini bulma bakımından yardımcı element vazifesi görürler.

7 -1. periyot 1 numaralı hidrojenle başlar 2 numaralı helyum ile biter.

2.periyot 3 numaralı lityum ile başlar,10 numaralı neon ile biter.

3.periyot 11 numaralı sodyum ile başlar,18 numaralı argon ile biter.

4.periyot 18 numaralı potasyum ile başlar 36 numaralı kripton ile biter.

5.periyot 37 numaralı rubidyum ile başlar 54 numaralı ksenon ile biter.

6.periyot 55 numaralı sezyum ile başlar 86 numaralı radon ile biter.

7.periyot 87 numaralı fransiyum ile başlar ,bu periyot henüz tamamlanmamıştır.

SORU: Atom numarası 38 olan elementin periyodik cetveldeki yerini bulunuz.

Elementin atomlarını dizeriz

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s

Elementin atom dizilişi 2 8 18 8 2 şeklindedir. Son yörüngesi 2 ve 5 yörüngesi bulunduğundan

atom 5,periyot 2a grubundadır

8 -Aynı grupta bulunan elementlerin en dış kabuklarında aynı sayıda elektron bulunur. Bu nedenle aynı grupta bulunan elementler benzer özellik gösterir.

9 -Elementlerin en dış elektron kabuğunda bulunduğu A grup numarası kadar elektron vardır. Örneğin,potasyum 1A grubundadır. Son yörüngesinde 1 elektron vardır.+1 değerliklidir.

10- Bir elementin sahip olabileceği (-) değerlik,o elementin yer aldığı A grup numarası ile 8 arasındaki fark kadardır.

Sayfa: 1 2
Konu Ara:
 
Advertisement
Powered by: Hikayeler La Fonteine
Copyright ©2005, ekimya.net.

Ödev Ödev